Tehdään hyvää

 

Lisätään hyvinvointia

 • Asukkaiden hyvinvointiin kuuluu se, että täällä on työpaikkoja.
 • Kannetaan huolta ympäristöstä,.
 • On hyviä julkisia ja yksityisiä palveluita.
 • Helsingistä tehdään entistä vetovoimaisempi kaupunki yrityksille ja ihmisille.

 


Kehitetään Helsinkiä viihtyisänä, vetovoimaisena ja turvallisena kaupunkina

 

 • Ihmiset tarvitsevat koteja ja Helsingissä pitää olla helppo elää. Siihen päästään, kun:
 • Kaavoituksella ja asuntopolitiikalla varmistetaan, että eri alueet kehittyvät niin, että rakennetaan viihtyisiä ja omaleimaisia kaupunginosia.
 • Liikenteessä on otettava huomioon kaikki liikkumismuodot. Kävely, joukkoliikenne, henkilöautoliikenne ja polkupyöräily kuuluvat kaupunkiin. Eikä pidä unohtaa myöskään tarpeellista huoltoliikennettä.     

 


Pidetään talous kunnossa– veroja ei nosteta vaan tavoitteena niiden laskeminen

 • Silti on tärkeää, että kaikista pidetään huolta
 • Kaupungin on lisättävä tuottavuutta parantavia toimenpiteitä omassa organisaatiossaan.
 • On otettava uusia käytäntöjä hankinnoissa. Yhtenä esimerkkinä on muun muassa vaikuttavuushankinnat. Näissä kaupunki ostaa vaikuttavuutta eikä suoritteita. Tätä voidaan soveltaa mm. työllisyyden lisäämisessä. Yksityisille toimijoille ei makseta esimerkiksi työttömien kurssittamisesta tai valmennuksesta vaan työllistymisestä.
 • Rakentamisessa ja kaavoituksessa on yksityiset toimijat otettava vahvemmin mukaan. Näin on mahdollista saada mm. edullisia omistusasuntoja tavallisille kaupunkilaisille.

 


Välitetään toisistamme

 • Ei saa jättää heikoimpia yksin.
 • Puututaan ongelmiin nopeasti. Etsitään konkreettisia toimia kuinka voidaan ehkäistä sekä syrjäytymistä ja yksinäisyyttä.
 • Otetaan järjestöt ja seurakunnat vahvasti mukaan tähän työhön yhdessä kaupungin kanssa.
 • Kaupunkilaisten omat jutut ja proggikset ovat hienoja!

 


Otetaan järjestöt ja yritykset kumppaneiksi kaupungin kanssa

 • Lisätään yritysten ja järjestöjen merkitystä kaupungin toiminnassa.
 • Homekouluille ja muille homerakennuksille on saatava piste. Rakennusten ongelmat on vakava ongelma. Mutta ratkaisu on olemassa. Edellytetään sitä, että rakentajat ottavat nykyistä suuremman vastuun rakennusten elinkaaren aikana. Tällaisista ratkaisuista on saatu hyviä kokemuksia.
 • Vanhat tavat eivät turvaa palveluita tulevaisuudessa. Kaupunki velvoitetaan vertailemaan omaa palvelutuotantoa tarjottuun tuotantoon. Ja jos yksityisen konsepti osoittautuu paremmaksi, niin se otetaan käyttöön.