Tarina


Elämäni ensimmäiset vuodet asuin Kymin kunnan Hurukselan kylässä. Isäni Seppo oli pienen Hurukselan kyläkoulun opettaja ja johtaja. Äitini Eeva oli toimistosihteerinä sairaalan taloustoimistossa. Lapsena elämäni keskipiste oli Hurukselan kylä.
Perheessämme oli kolme lasta, veljeni Jouko ja sisareni Riitta. Jouko on tutkijana Suomen Pankissa ja Riitta lehtorina Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa. Oppikouluni kävin Karhulassa. Tuolloin asuin paljon isovanhempieni luona Karhulassa, koska koulumatkaa Hurukselaan oli kaksikymmentä kilometriä.
Lukioaikana kiinnostuin yhteiskunnallisista asioista. Olin kouluneuvoston puheenjohtaja, Karhulan-Kymin Kokoomuksen nuorten puheenjohtaja ja teinikunnan puheenjohtajana samaan aikaan. Politiikka oli vahvasti esillä. Tärkeää elämässäni oli tuolloin myös seurakuntatyö. Olin isosena useilla rippikoululeireillä. Tehdastyöstä tuli kokemusta parina kesänä kuitulasitehtaalla kolmivuorotyössä.
Isänmaan palvelukseen astui varusmiespalvelukseni myötä Karjalan Prikaatiin sissikomppaniaan Vekaranjärvelle. Kadettikoulun aloitin syksyllä 1976. Pyrin ja pääsin rannikkotykistölinjalle, olihan meri ollut minulle jo lapsena rakas elementti. Virkaurani aikana palvelin yhteensä noin 8 vuotta linnakesaarilla Hästö-Busössä Hangon rannikkopatteristossa ja Isosaaressa Helsingissä Suomenlinnan Rannikkorykmentissä linnakkeen päällikkönä.
Pyrin ja pääsin rannikkotykistölinjalle, olihan meri ollut minulle jo lapsena rakas elementti. Virkaurani aikana palvelin yhteensä noin 8 vuotta linnakesaarilla. Puolustusvoimissa palvelukseni oli monipuolista. Linnakkeen päällikön tehtävien jälkeen olin 90-luvun puolen välin aikaan puolustusvoimien akavalainen päätoiminen pääluottamusmies. Tuolloin tutustuin syvällisesti asioihin henkilöstönäkökulmasta. Tehtävää leimasi vahva yhteistyö eri henkilöstöjärjestöjen kanssa. Pääluottamusmieskauteni jälkeen minut valittiin Upseeriliiton varapuheenjohtajaksi vuosiksi 1998-2001.

Vuosina 2003-2006 päätehtäväni puolustusvoimissa oli sekä johtaa, että olla asiantuntijana useissa hankkeissa, millä parannettiin puolustusvoimissa toiminnan laatua ja tuottavuutta.
Haluan osaltani turvata puolustusvoimien toimintaa pääkaupunkiseudulla. Esimerkiksi käytännössä toimin niin, että Santahamina säilyy puolustusvoimien käytössä niin kauan aikaa kuin puolustusvoimat sitä tarvitsevat. Suomi tarvitsee omat puolustusvoimansa,
Kuntapolitiikassa voi vaikuttaa
Vuoden 1996 vaaleissa minut valittiin sitoutumattomana Kokoomuksen listalta varavaltuutetuksi ja vuoden 1997 alussa aloitin opetuslautakunnan jäsenenä. Jo tuolloin huomasin, että asioihin voi vaikutta todella paljon. Yksin ei voi vaikuttaa, mutta olemalla aloitteellinen, perehtymällä asioihin ja keskustelemalla muiden kanssa ennen päätöksentekoa. Ehkä suurin yllätykseni kunnallisissa luottamustehtävissä onkin ollut se, miten paljon asioihin voi vaikuttaa.
Vuoden 2000 vaalien jälkeen siirryin merkittävään kaupunkisuunnittelulautakunnan varapuheenjohtajan tehtävään. Tuolla kaudella valmisteltiin ja päätettiin mm. yleiskaavasta, joka ohjaa kaupungin kokonaismaankäytön suunnittelua. Tuolloin tavanomainen kuntoa ylläpitävä pyöräily muuttui kaupunkisuunnittelupyöräilyksi. Pyöräilin niillä alueilla, joiden kaavoja meillä lautakunnassa oli käsittelyssä. Oli aivan eri asia perehtyä kaavoihin paikan päällä kuin pelkästään katselemalla kaavakarttoihin. Pyöräilin usein veljeni Joukon kanssa. Jouko totesikin joskus, että meidän pyöräreissuihin tuli aivan uudenlainen tulokulma sen jälkeen kun minusta tuli kaupunkisuunnittelulautakunnan varapuheenjohtaja. Heh. Ja pyöräily piti yllä hyvää kuntoa.
Vuoden 2005 alussa siirryin kaupunginhallituksen jäseneksi ja seuraisin kaupunginhallituksen edustajana kaupunkisuunnittelulautakunnan työskentelyä. Tuolloin pääsin tutustumaan myös kaupunginmuseon johtokunnan työskentelyyn ja sitä kautta myös kaupunginmuseon toimintaan.
Vuonna 2009 olin kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtajana ja kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtajana syyskuuhun 2009 saakka, jolloin siirryin Helsingin kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi.
Vuonna 2013 alkaneella vaalikaudella toimin Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtajana ja Helsingin seudun liikenteen (HSL) hallituksen puheenjohtajana.
Lempiharrastuksiin kuuluu hiihto
Muita harrastuksia ovat kaupunkiliikunta, pyöräily, siirtolapuutarhamökkeily, erilaiset kulttuuritapahtumat ja puudelien ulkoiluttaminen. Asun Krunikassa. Minulla on kaksi aikuista lasta ja yksi lapsenlapsikin.

Arjessa pysyn tiiviisti kiinni, sillä uusperheessämme on kaksi koululaista ala-asteelta lukioikäiseen asti.
Perheessä on kaksi koiraa. Minun hommiini kuuluu taluttaminen.

.